ผลงานอ้างอิง:

ระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Raised Floor/ Access Floor/ OA Floor) ในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายตัวอย่างเช่น ออฟฟิศสำนักงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ห้องควบคุม (Control Room) ห้องคลีนรูม (Clean Room) โดยทั่วไปเหตุเพราะว่าปริมาณของสายสัญญาณ สายไฟมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยี

พื้นยก “Maclev” ถูกประกอบขึ้นมาจากเหล็กรีดเย็นพร้อมกับขึ้นรูปเพื่อเสริมความแข็งแรงและ ความสวยงามของพื้นยก อีกทั้งยังได้มีการนำ foamed cement เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มการรับน้ำหนัก นอกจากนี้ที่บริเวณขอบของพื้นยกยังได้มีการใช้วัสดุ PVC ที่สามารถทนต่อไฟฟ้าสถิตย์ได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วนี้จึงทำให้ “MacLev” ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในแง่ของการรับน้ำหนัก “MacLev” สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1,000lb. (ขึ้นอยู่กับรุ่นของพื้นยกที่ถูกนำไปใช้)

ขนาด มาตรฐานของแผ่นพื้นยก “MacLev” จะมีขนาด 600x600x35 mm. เพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามและความสามารถในการรองรับไฟฟ้าสถิตย์ (anti-static) ผู้ใช้สามารถเลือกวัสดุเพื่อปูผิวด้านบนด้วยวัสดุ HIGH PRESSURE LAMINATES (HPL) ที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 1×106-1×109 โอมห์ PVC หรือ พรม เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในความสามารถในการรองรับน้ำหนักพื้นยก “MacLev” ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่ได้รับการรองรับเพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้ สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น CISCA-1987, BS-476 , MOB-PSB เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ sMac ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มดังนี้