ผิวหน้าพื้นยกสำเร็จรูป

HPL

High Pressure Laminate เป็นวัสดุพื้นผิวสำเร็จที่ถูกเลือกใช้สำหรับงานพื้นยก (raised floor / access floors) โดยทั่วไปมักถูกเรียกสั้นๆ ว่า HPL ซึ่งถูกทำขึ้นด้วยกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูง และ ความดันสูง จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้ HPL มักถูกนำมาใช้เพื่อเป็นวัสดุปิดผิวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ความสามารถที่ดีในการกระจายกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ความง่ายในการบำรุงรักษา และพื้นผิวที่ทนทาน
  • ความต้านทานต่อสารเคมีหลายๆ ชนิดซึ่งถูกพบได้ง่ายในสภาวะแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
  • ความโดดเด่นในการต้านทานต่อการขูดขีด ทนต่ออุณหภูมิสูง, ความสกปรก, การสั่นสะเทือน, การติดไฟจากบุหรี่ และเปลวไฟ
  • สามารถใช้เป็นพื้นผิววัสดุตกแต่ง HPL ทั้งในร่มและกลางแจ้งโดยมีสีหลากหลายให้เลือก