พีวีซี Conductive

คุณสมบัติของพีวีซี Conductive 1. มีคุณสมบัติในการเป็นตัวนำ ความต้านทานไฟฟ้า:104-106Ω 2. ความทนทาน – คุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในการป้องกันการสึกหรอ และการป้องกันสารเคมีต่างๆ 3. คุณสมบัติในการบำรุงรักษาสี 4. คุณสมบัติในการรับโหลดที่มีน้ำหนักมาก – ไม่มีปัญหากับการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร. 5. คุณสมบัติในการเป็นตัวนำถาวร – เป็นวัสดุที่ทำหน้ากระจายความเป็นตัวนำได้ทั่วทั้งแผ่นอย่างถาวร 6. ไม่ติดไฟการใช้งาน 1. การผลิต, โรงงานประกอบ และโรงงานตรวจสอบของบริษัทผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำ 2. ห้อง Clean room, ห้อง computer 3. กระบวนการผลิต, ประกอบ, ห้อง laboratory, และ ห้องทดสอบของอุปกรณ์ electronics 4. ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล 5. สถานที่จัดเก็บวัตถุระเบิดและแก๊สไวไฟ 6. พื้นยก 7. บริษัท โทรคมนาคม (ห้องอิเล็กทรอนิกส์ switching ฯลฯ ) (วัสดุตกแต่งของห้อง conduction)วัสดุเสริม 1. เทปทองแดง 0.025T×20mmw 2. กาวนำไฟฟ้า: 104-106. 3. ตัวเชื่อม PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5มม.