แผ่นพื้นยกชนิดไส้ไม้

ข้อมูลทั่วไป

 • ขนาดของแผ่น: 600 x600 มม. x 30/40 มม. (หนา)
 • Chipboard คุณภาพสูงจะถูกนำมาใช้ทำเป็นแกนไม้
 • แผ่นเหล็กสังกะสีจะถูกนำมาเคลือบเพื่อห่อหุ้มแกนไม้ Chipboard
 • บริเวณขอบๆ แผ่นพื้นยกจะถูกเคลือบด้วย PVC เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

วัสดุที่นำมาใช้ปิดผิวหน้า

 • ปิดผิวหน้าด้วย PVC/Vinyl
 • ปิดผิวหน้าด้วย high pressure laminate (HPL)
 • ปิดผิวหน้าด้วยแผ่นเหล็กสังกะสี

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ราคาประหยัด
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย class A
 • น้ำหนักเบา
 • มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักแบบ rolling ดี
 • เก็บเสียงได้ดี
Wood

woodcore2jpgWood

edgetrim4