แผ่นพื้นยกชนิดแคลเซียมซัลเฟต

แนะนำผลิตภัณฑ์

แผ่นพื้นยกแคลเซียมซัลเฟตทำจากเส้นใย fibre ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวัสดุเสริมแรงและทำให้ผลึกแคลเซียมซัลเฟตแข็งแรงมากขึ้น ทุกวันนี้ แคลเซียมซัลเฟตได้กลายเป็นอนาคตของพื้นยกเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการป้องกันทนไฟ รวมไปถึงความสามารถในการรับน้ำหนักสูง ความเรียบของแผ่นพื้นยกและอื่น ๆ

 

ลักษณะเฉพาะ

• แกนหลักแผ่นของแคลเซียมซัลเฟตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีขนาดแผ่นและความเรียบสูง ความแข็งแรง
และความสามารถในการรับโหลดและรับแรงกระแทกได้สูง, ความสามารถในการทนไฟ
• สามารถปรับความสูงของขาตั้งได้ มีความคล่องตัวในการประกอบระบบเข้าด้วยกัน
อีกทั้วสามารถสลับแผ่นกันได้อย่างง่ายดาย
• สามารถใช้ Outlet ได้หลากหลายรูปแบบที่หรูหรา
• มีความเสถียรในทุก ๆ สภาพอุณหภูมิและความชื้น