Calcium Sulphate


 

ชนิดของแผ่น Calcium Sulphate

ข้อมูลทั่วไป

  • ขนาดของแผ่น: 600mm x 600mm x 30mm
  • วัสดุ: Calcium Sulphate, mineral เป็นต้น.
  • รอบๆ แผ่นทั้งสี่ด้านจะถูกป้องกันด้วยขอบ PVC
  • คานจะถูกต่อเชื่อมจากส่วนหัวของขาตั้งด้วยสกรูและฐานของขาตั้งจะถูกยึดติดเข้ากับพื้น

ทางเลือกของผิวปิดหน้าพื้นยก

  • พีวีซี
  • เหล็กสังกะสี
  • HPL

พื้นที่ที่เหมาะแก่การใช้งาน

  • แผ่นพื้นยกชนิด Calcium sulphate ซึ่งปิดผิวหน้าด้วย PVC และ เหล็กสังกะสีจะเหมาะกับออฟฟิศสำนักงานที่มีความสูงระหว่าง 80 มม. ถึง 200 มม
  • แผ่นพื้นยกชนิด Calcium sulphate ซึ่งปิดผิวหน้าด้วย HPL จะเหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสูงจาก 150 มม. ถึง 600 มม.