OA Panel


แผ่นพื้้นยกชนิดนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับออฟิศสำนักงานที่ทันสมัยซึ่งทำให้แผ่นพื้นยกชนิดนี้ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดูสบาย เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถปิดผิวด้วยวัสดุต่างชนิดกันได้มากมายหลายชนิด

พื้นยก OA

แผ่นพื้้นยกชนิดนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับออฟิศสำนักงานที่ทันสมัยซึ่งทำ ให้แผ่นพื้นยกชนิดนี้ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดูสบาย เรียบร้อย และประสิทธิภาพ แผ่นพื้นยก OA สามารถติดตั้งได้อย่างอย่่างง่ายๆ บนขาตั้งพื้นยกชนิดอลูมิเนียม ขนาดของพื้นยกจะถูกควบคุมในการผลิตด้วยความแม่นแย่นซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าแผ่น ทุกแผ่นสามารถถอดเปลี่ยนกันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นอีกทั้งระบบต่างๆที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ยังสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเดินสายเคเบิ้ลเพื่อให้สอดคล้องกับ wireway และ outlet ต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องคอมพิวเตอร์