แผ่นพื้นยกชนิดไส้ซีเมนต์ชนิดปิดผิวด้วยวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

แนะนำผลิตภัณฑ์

แผ่นพื้นยกสำเร็จรูปชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นโดยใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นสองชิ้นประกบกันโดยที่เหล็กแผ่นบนเป็นเหล็กแผ่นเรียบในขณะที่เหล็กแผ่นล่างจะเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปเป็นโดม 64 โดม เหล็กแผ่นพื้นจะถูกผ่านการเชื่อมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่จุดสูงสุดของยอดโดมเพื่อยึดเหล็กแผ่นพื้นยกแผ่นบนกับแผ่นล่างเข้าหากัน หลังจากนั้น แผ่นพื้นยกจะถูกส่งไปขจัดคราบน้ำมันและสารช่วยฟอสเฟอร์แล้วส่งต่อไปพ่นด้วยผงอีพอกซีเรซินเพื่อเคลือบพื้นผิวของแผ่นพื้นยกให้มีความสามารถในการป้องกันสนิมและถูกนำไปฉีดด้วยโฟมซีเมนต์เข้าไปด้านในของแผ่นพื้นยก พื้นผิวของพื้นยกชนิดนี้จะเป็นผิวเปลือยที่เคลือบด้วยสีอิพ๊อกซี่เรซินชนิดพิเศษเพื่อป้องกันสนิม
วัสดุปิดผิวหน้าของแผ่นพื้นยกชนิดนี้จะเป็นวัสดุชนิด High Pressure Laminate (HPL) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความสามารถในการทนต่อการขูดขีดได้สูง และที่สำคัญที่สุดคือ มีความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โดยที่บริเวณขอบแผ่นทั้งสี่ด้านจะถูกหุ้มด้วยขอบคิ้ว pvc ชนิดพิเศษ

ลักษณะเฉพาะ

• โครงสร้างเป็นเหล็กเแผ่นเต็มขนาด บรรจุด้วยคุณภาพ ซีเมนต์น้ำหนักเบาแต่รับน้ำหนักได้ดี
• พื้นผิวของแผ่นพื้นยกถูกพ่นสีทับด้วย อีพอกซีเรซินชนิดพิเศษที่เป็นตัวนำด้วยระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
• ความสูงของขาตั้งสามารถปรับระดับได้ (จดสิทธิบัตร), มีความคล่องตัวในการประกอบสูง,
ความสามารถในการสลับแผ่น
• ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ สะดวกต่อการรื้อถอน ประหยัดต้นทุน อายุการใช้งานยาวนาน

ข้อกำหนดทางเทคนิค